BEHANDLINGSPROGRAM


AKUTA SÅR (0-21 dagars skada)
Skador som kan behandlas med programmet är:
Alla akuta skador såsom skärsår, skrapsår, blåsor, operationssår, brännskador, ytliga
blåmärken, munsår, rötsår, mygg- och andra insektsbett (minskar svullnad och
klåda), kastrationssår, sår vi sadelgjorden och dermatit.
. Lämplig för behandling direkt efter operation, såväl som vid uppföljande och
slutledande behandling.


KRONISKA SÅR (21+ dagars skada)
Skador som kan behandlas med programmet är:
De flesta svårläkta skador (21 dagar eller äldre)
. Rötsår, infekterade sår (ALLTID i kombination med antibiotika), ytliga stötskador,
och kroniska sår.


ÖDEM/SVULLNAD
Skador som kan behandlas med programmet är:
• Vätskeansamlingar efter operationer, blodutgjutelser, allmän svullnad (även svullnad
direkt efter operation), svullna körtlar, lymfskada, ödem och hovbölder.
Eftertraumatisk svullnad.


MUSKLER (vävnadsskada)
Lämplig för de flesta vävnadsskador som muskler, ligament, senor, fascia, brosk och
nervvävnad. Daglig behandling under en längre period stimulerar bildandet av nya kapillärer.
Exempel på skador som kan behandlas med programmet:

Muskeltrauma, muskelkramper, muskelsträckning, muskeloperation, muskelspasm, muskelskador och muskelsmärta.

Senskador, gaffelbandsskador, hasskador, ligamentskador, tendonit, nervskador och
ryggmärgsskada.
Blåmärken, bursit, fistlar, fång, gallor, inflammationer, kronisk smärta, piphas,
ryggsmärta, spatt och sulömhet.


BÖLD
Skador som kan behandlas med programmet är:
Bihåleinflammation, bölder, infekterade sår, kvarka, mugg, navelinfektion, strålröta,
och svampinfektion.

LEDER
Skador som kan behandlas med programmet är:
Artrit, broskskador, frakturer, gonit, hudvalkar, kissing spines, knäledsinflammation,
kotledsinflammation och kronisk smärta.
Ledinfektion, ledinflammation, ledskador, ledsmärta och ledstelhet.
Nackskador, osteit, osteoartrit, ryggmärgsskada, ryggsmärta, sesamoidit, sidebones,
spatt, strålbensinflammation och överben