Behandlingsprogram:

  • 0-21 Day Wound / Akuta sår
  • 21+ Day Wound / Sår äldre än 21 dagar
  • Osteo / Leder & Ligament
  • Tissue Trauma / Muskler & Mjukdelar
  • Seroma Hematoma / Ödem & Svullnad
  • Abscess / Böld

Wounds (Sår)

Detta program använder vi av oss för att behandla följande:

Sår – och vävnadsskador; snitt, repor, blåsor, brännskador, frostskador, rödhet (acne rosacea) insektsbett, psoriasis, eksem, dålig cirkulation,


Osteo (Leder)

Behandling med Photizo® kan leda till ökad rörelse i leder, minskar oftast smärta och svullnad, snabbare återhämtning efter ledskada.

Upplevd lindring av smärta/symtom och inflammation förknippade med ledsjukdomar som artrit, gikt, hälsporre, artritiska tillstånd t. ex artros, ledgångsreumatism

Används även för: Broskskador, meniskskador, ryggradsproblem förknippade med smärta i rygg och nacke, fibromyalgi samt neuralgi (nervsmärta).


Tissue Trauma (Muskelskador)

Photizo® lindrar oftast smärta och hårdhet i muskler, främjar tillströmningen av näringsämnen till muskler, ökar ämnes- och förnyelseprocessen och reducerar svullnad hos skadad vävnad, muskler och brosk.

För att behandla följande:

Trauma, skador, sträckningar och stukningar i muskler, senor och ligament.

Triggerpunkter, muskelkramp, fibromyalgi, ömma muskler och vävnad, ben- och senhinneinflammation.

Frozen shoulders, golf- och tennisarmbåge, nervskador, svullnad och ödem, cellvävsinflammation, problem med blodcirkulation i vener.


Seroma Hematoma (Ödem & Svullnad)

 


Abscess / Böld

 


 

Ljusbehandling för:
• Akuta sår
Kroniska Sår
. Ödem/Svullnad
• Muskler
Böld
Leder

 

Hur Fungerar Photizo
Med ljusterapi återuppladdar man skadade celler och ökar blodflödet, genom att använda ett
sammanhängande ljus i en mycket välgörande våglängd.

På detta sätt, vänder man processen med celldöd och detta leder till påskyndad läkning
och återhämtning efter en skada.

Photizo har blivit testad av ledande sårexperter i Europa med spektakulära resultat och utvecklas snabbt till att bli det självklara valet vid läkning av kroniska sår och andra tillstånd.

Photizo fungerar genom att:
Framkalla snabbare läkning (upp till 5 gånger snabbare celldelning) med mindre ärrbildning. 

Stimulera ATP-produktionen i cellerna för att förhindra vävnadsdöd och vända processen med celldöd.
Öka blodtillförseln till påverkade områden, och öka läkprocessen.
Öka aktiviteten i lymfsystemet och rensar bort toxiner från sårområdet.
Minskar rodnad, inflammation och svullnad.
Reducerar nervernas lättretlighet, ökar halterna av endomorfin och serotonin, och lindrar på så
sätt smärta.

 

Cellens "batteri"


Vid en skada, sjukdom eller när man blir äldre, påverkas den normala cellen negativt. När detta
sker laddas cellens "batteri" ur och det produceras inte tillräckligt med energi för att cellen ska fungera normalt.
Cellen får brist på näringsämnen och syre vilket kan liknas vid en person som kvävs.


När Photizo™ används

börjar "batteriet" i den påverkade cellen laddas omedelbart. Den omgivande inflammationen försvinner och tillgången på syre och näringsämnen säkerställs.
Nu fungerar cellen normalt igen. "Batteriet" är uppladdat och producerar tillräckligt med energi för normal funktion.

Inflammationen runt cellen är borta, vilket bidrar till en mer hälsosam miljö för cellen. 

 

 Områden man kan använda den för: 

A
Akupunkturpunkter
Akuta sår
Artrit
B
Bihåleinflammation
Blåmärken
Broskskador
Brännskador
Bursit
Bolder
с
Celluliter
D
Dermatit
Eksem
Tillstånd
F
Fistlar
Frakturer
Fång
G
Gaffelbandsskador
Gallor
Gonit
H
Hasskador
Hovböld
Hudvalk
I
Infekterade sår
Inflammation
Insektsbett
K
L
Kastrationssår
Kissing spines
Knäledsinflammation
Kotledsinflammation
Kronisk smärta
Kroniska sår
Kvarka
Ledinfektion
Ledinflammation
Ledskador
Ledsmärta
Ledstelhet
Ligamentskador
Lymfkörtlar
M

Mugg 20 129R
Tillstånd
Muskelskador
Muskelsmärta
Muskelspasm
N
Nackskador
Navelinfektion
Nervskador (perifera)
O
Osteit
Osteoartrit
Piphas
R
Ryggmärgsskada
Ryggsmärta
Rötsår
S
Senskada
Sesamoidit
Sidebones
Skårsår
Spatt
Strålrota
Strålbensinflammation
Sulömhet
Svampinfektion
Svullnader
Svullna körtlar
Sår vid sadelgjorden
T
Tendonit
Ö
Ödem
Överansträngning
Överben