RASSTANDARD Chinese crested

Chinese Crested Dog,
hairless & powder puff

HEMLAND: Storbritannien/Ursprungsland Kina     

BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Rasen introducerades i Sverige år 1973, men förekommer fortfarande i begränsat numerär. Den kallades tidigare kinesisk nakenhund i Sverige och föds antingen hårlös över hela kroppen eller med en lång skir päls (s k powder puff). Rasen finns beskriven i kinesisk litteratur redan på 1400-talet. Det anses tveksamt om Kina är rasens ursprungsland. Nakenhundar har funnits i Japan, Afrika, Västindien, men framför allt i Central- och Sydamerika. Släktskapen med t ex mexikansk nakenhund är inte bevisad, men anses som sannolik. Enligt en del berättelser används nakenhundar som både värmekälla och till föda under svåra tider. De ansågs även ha en funktion som vakt- och sällskapshund. Hårlöshetens genetiska betingelser medför ett begränsat tandanlag, vilket kan medföra betydande tandförluster.  

HELHETSINTRYCK: Liten, rörlig, graciös hund med medelfin till fin benstomme, slät hårlös kropp och päls endast på huvud, tassar och svans eller täckt med en slöja av mjuk päls. Två skilda typer av rasen förekommer: hjorttyp elegant och finlemmad, "Cobby"-typ med tyngre kropp och benstomme. Chinese crested/powder puff är gladlynt, aldrig aggressiv.

HUVUD: Hjässan skall vara lätt rundad och långsträckt, kinderna väl ut-mejslade, släta, flata och avsmalna mot nospartiet. Stopet endast lätt markerat. Huvudet skall vara slätt utan överdrivna rynkor och avståndet från skallens bas till stopet är lika med avståndet från stopet till nosspetsen. Nospartiet skall vara lätt avsmalnande men aldrig spetsigt och skall vara slätt utan framträdande veck. Nosspetsen är smal och i proportion till nospartiet och kan ha vilken färg som helst. Huvudet skall ge ett behagfullt intryck. Uttrycket skall vara alert. Läpparna skall vara strama och tunna. Huvudets hårtofs skall börja vid stopet och får vara hur lång som helst. En lång och ymnig hårtofs är att föredra, men en gles kan accepteras.

ÖGON: Ögonen skall vara medelstora, sitta brett isär och vara så mörka att de förefaller svarta. Ögonvitorna skall helst inte synas.

ÖRON: Öronen skall vara lågt ansatta, den högsta punkten av örats bas skall stå i nivå med yttre ögonvrån. De skall vara stora upprättstående, med eller utan fransar utom hos powder puff, där hängande öron är tillåtet.

BETT: Komplett och regelbundet saxbett med starka och välutvecklade käkar.

HALS: Halsen skall vara lång, smal och torr och med vacker böjning övergå i ett starkt skulderparti. När hunden är i rörelse bäres halsen högt och lätt böjd.

KROPP: Kroppen skall vara smidig och medellång till lång. Bröstkorgen ganska bred och djup, inte tunnformad och utan framträdande bröstben. Bringan skall nå till armbågen och buklinjen skall vara måttligt uppdragen.

FRAM- OCH BAKBEN: Skulderpartiet skall vara torrt, smalt och väl tillbakalagt, frambenen långa och slanka samt väl placerade under kroppen. Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen, mellanhanden skall vara tunn stark och nästan lodrät och tassarna får varken vara inåt eller utåtvridna. Korset skall vara väl rundat och muskulöst, lårpartiet stramt, knälederna fasta och långa och underbenen jämt övergå i en väl, lågt ansatt has. Bakbenen skall vara så vinklade att de ger en plan rygg. Brett ställda bakben.

TASSAR: Utpräglade hartassar, smala och mycket långa med en unik förlängning av de små benen mellan lederna, speciellt på framtassarna, som nästan förefaller ha en extra led. Klorna skall vara måttligt långa och få ha vilken färg som helst. Tassarna får varken vara inåt- eller utåtvridna.

SVANS: Svansen skall vara högt ansatt och bäras uppåt eller bakåt då hunden är i rörelse. Den skall vara lång och avsmalnande, ganska rak, inte ringlad eller böjd åt sidan, utan naturligt hängande i vila. Svansplymen skall vara lång och ymnig begränsad till de nedre två-tredjedelarna av svansen. Gles plym kan accepteras.

RÖRELSER: Långa, flytande, eleganta rörelser med god räckvidd och bra påskjut.

PÄLS: Inga större hårförsedda fläckar får förekomma någonstans på kroppen. Huden skall vara tunn, marmorerad, slät och varm vid beröring. Hos powder puff består pälsen av underull och en slöja av långt hår, vilket är karakteristiskt.

FÄRG: Alla färger och färgkombinationer.

MANKHÖJD: Idealmankhöjd för hanhund 28-33 cm, för tik 23-30 cm.

VIKT: Vikten kan variera betydligt men skall inte överstiga 5 1/2 kg.

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

TESTIKLAR: Hos hanhunden måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

  KOMMENTARER TILL STANDARDEN

BETT: Hos den hårlösa varianten förekommer tandförluster p.g.a. de genetiska betingelserna för hårlöshet.

SVANS: Standardens text gäller den hårlösa varianten, långhåriga s k powder puff är hela svansen pälsförsedd.

Dela den här sidan